தமிழ் எழுத்துகளின் சரியான ஒலிப்பு முறை – 3(Proper pronunciation of Thamizh letters – 3)

றகரம்
…
…டகரம் றகரம் தகரம் இவற்றின் இன எழுத்துகளான ணகரம் னகரம் நகரம் என்பவை ஒரேபோன்ற ஒலிப்பு முறையை உடையன
…சற்று கவனித்தால் மட்டுமே வேறுபாடு புலப்படும்
…இது போலவே டகரம் றகரம் தகரம் என்பவை ஒத்த ஒலிப்புமுறையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்
…அனால் டகரமும் தகரமும் tda tha என்ற ஒலிப்பினை பெற்று றகரம் மட்டும் Ra அல்லது tRa எனும் ஒலிப்பைப் பெறுவது முரணானது
…தொல்காப்பிய இலக்கணப் படி நோக்குங்கால் தகரம் நகரத்தைப் போன்று பல் அல்லது அண்பல்(பல்லும் வாயும் இணையும் பகுதி) என்ற இடத்தில் நா பொருந்த பிறக்கிறது
…டகரமோ ணகரம் போன்றே அண்ணத்தில் நுனிநா வீங்கி அழுந்திப் பொருந்த உருவாகிறது

…இதைக் கொண்டு பார்க்கும் போது றகரம் னகரம் பிறக்கும் அதே இடத்திலும் அதே அளவு அழுத்ததிலும் பிறக்கவேண்டும் அதாவது நுனிநா விரிந்து அண்ணத்துடன் ஒற்றும்போது பிறக்கவேண்டும் அதே நேரம் டகரத்தையும் தகரத்தையும் ஒலிப்பது போல் ஒலிக்க வேண்டும்
…
யங்ஙனம் நகரத்திற்கும் ணகரத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒலியாய் னகரம் இருக்கிறதோ அதுபோலவே தகரத்திற்கும் டகரத்திற்கும் இடைப்பட்ட ஒலியாய் இருத்தல் வேண்டும்
…நா மேல் அண்ணத்தை வருடுவதால் ஏற்படும் ஒலியான tRa என ஒலித்தல் தவறு
…
…டகரத்தைச் சொல்லும் போது நா குவிந்து அழுத்தமாக வாயின் மேல்ப்பகுதியில் இணைகிறது அங்ஙனம் குவியாது நாவை விரித்து சற்று குறைந்த அழுதத்துடன் அதே டகரத்தை ஒலிக்கும் போது பிறப்பது றகரம்
…இன்னொரு வழி யாதெனில்
…தகரத்தைச் சொல்லும் போது நா பல் அல்லது அண்பல் பகுதியைத் தொடுகிறது அதே நாவால் அண்ணத்தை(சற்று உட்புற மேல்வாய்) தொட்டு தகரத்தை ஒலிக்கும்போதும் பிறப்பது றகரமே
…
…கவனித்துக் கேட்டால் T எனும் எழுத்தின் ஒலியைப் பெறும்
…
…சில போல்மங்கள்
…1. நன்றி = nanti
…2. ஸ்ற்றாலின் = Stalin
…3. ஸ்ற்றோர் = store
…4. ஸ்ற்றேஷன் = station
…5. ற்றீத் = teeth
…6. மெயின்றெய்ன் = maintain

Advertisements
குறிச்சொற்கள்:

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: