தமிழ் எழுத்துகளின் சரியான ஒலிப்பு முறை – 1(Proper pronunciation of Thamizh letters -1)

தமிழகத்தில் வாழும் 99 விழுக்காட்டினர் தமிழ் எழுத்துகளின் சரியான ஒலிப்பு முறையை அறியாதவர்களே ஆவர் ழகரத்தை ஒலிக்கும் போது பொதுவாக பலர் தவறிழைப்பர் என்பது அனைவர்க்கும் தெரிந்ததே றகரம் சகரம் இதனை ஒலிக்கும் பொது பலர் தவறிழைக்கின்றனர் என்பது பலர் அறியாதது.

றகரம் என்பதன் சரியான ஒலிப்பு முறை ‘tagaram ‘ என்பதே ஆகும்
ஆதாரம்
“அணரி நுனி நா அண்ணம் ஒற்ற
றஃகான் னஃகான் ஆயிரண்டும் பிறக்கும்” -தொல்காப்பியம்

இதிலிருந்து றஃகான் னஃகான் போன்ற எழுத்தினை ஒலிக்கும் பொது நுனி நா விரிந்து அண்ணம் தொட்டு திரும்பும் என்பது ஐயத்திற்கு இடம் இன்றி தெரிகிறது ஒரே வேறுபாடு ஒலி வாய் வழியாய் வெளிப்படுவதும் மூக்கு வழியாய் வெளிப்படுவதுமேயாகும்.

ஆதாரம்
“மெல்லெழுத்து ஆறும் பிறப்பின் ஆக்கம்
சொல்லிய பள்ளி நிலையின ஆயினும்
மூக்கின் வளி இசை யாப்புறத் தோன்றும்” – தொல்காப்பியம்

மேலும் வல்லெழுத்துகளுக்கு ஒலி வடிவம் தரும் பொழுது காற்று திடீரென வன்மையாக கிளம்பும் இது நாள் தட்டுவது மோதுவது விழுவது போன்ற வல் ஒலிகள் ஏற்படும் என்பதால் தான் இதற்கு வல்லினம் என்று பெயராயிற்று
எடுத்துக்காட்டு
க – ka
ச – cha
ட – tda
த – tha
ப – pa
இப்பொழுது றகரத்திற்கு வருவோம் ற என்பதை Ra என்று ஒலித்துப் பாருங்கள் இதில் எந்த வன்மையும் இல்லை இப்பொழுது அதையே ta (tea என்பதில் வருவது போல்) என்று ஒலித்துப் பாருங்கள் வல் ஒலி வருகிறது. இதனால் தான் தமிழிலிருந்து பிரிந்து போன மலையாளத்தில் இன்றும் tea ற்றி என எழுதுகிறார்கள். நன்றி – nanti வெற்றி – vetti கொற்றனார் – kottanaar

சகரம் என்பதன் சரியான ஒலிப்பு முறை chagaram என்பதே ஆகும்
ச என்பதை sa என்று ஒலித்துப் பாருங்கள் இதில் எந்த வன்மையும் இல்லை இப்பொழுது அதையே cha என்று ஒலித்துப் பாருங்கள் வல் ஒலி வருகிறது.
செங்கல் – chengal
செம்மை – chemmai
சருகு – charugu

சொல்லின் இடையில் வரும்போது
உயிர் அல்லது உயிர்மையைத் தொடர்ந்து வரின் சகரம் ssa என்று ஒலிக்கும் (s க்கும் ch க்கும் இடைப்பட்ட மென்மையான ஒலி).
எடுத்துக்காட்டு : காசு வீசு தூசு கசப்பு
மெல்லினம் (இன எழுத்தினைத்) தொடர்ந்து வரின் ch (s ) (ch க்கும் s க்கும்)
எடுத்துக்காட்டு : பஞ்சு கொஞ்சம் வஞ்சனை
சொல் முதலில் வரின் அல்லது வல்லின மெய் தொடர்ந்து வரின் ch என்று வன்மையுடன் ஒலிக்கும்.

இது போல் தான் றகரமும் உயிர் அல்லது உயிர்மெய் தொடர்ந்து வரின் அது Ra என்று ஒலிக்கும். மெல்லினம் (இன எழுத்தினைத்) தொடர்ந்து வரின் t எனும் எழுத்துக்கு சற்று மென்மைத் தன்மை கொடுத்தார் போல் ஒலிக்கும்.

மலேசியா சிங்கப்பூர் இலங்கை கன்னியாகுமரி பகுதியில் வாழும் மக்களில் பெரும்பாலானோர் இதை இன்றும் கையாளுகின்றனர்

Advertisements
குறிச்சொற்கள்:

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: