தமிழன்னைப் பற்று

துடித்ததே நெஞ்சகம் நஞ்சகம் தன்னிலே
துஞ்சியெழுந்த தொரம்பு மாள துளைத்ததென்றே
எம்மவர் என்தமி ழன்னை யுனையே 
ஊனமாய் செய்திடுங் கால் 
 
போற்றிடுவார் நீயவர் தாயெனவே யாயினுஞ் 
சாற்றிடவோ ராடையுஞ் செய்யார் அணிந்திடவோ
ராயிரம் கலனுஞ்செய் வாரெனினும் நாணங்காத்
திடாஅர்நின் மக்களா தார்
 
அன்னையே யுனக்கோர் சிலைகண்டேன் மதுரைமா
நகரந்தனிலே கண்டிட்டோ ருள்ளம் மகிழ்ந்திடவே
துடித்திட்டேன் நீயதிலே போதாத வாடையுடனே
நாணித்துடித் துடித்திட்டல் கண்டு
 
மொழியாவ தெதுவென்றால் பகர்ந்திடவோ ரூடகந்தா
னென்பார றிந்திடவே சொல்லிடுவேன் திணைதந்து
முறைபுகட்டி வாழ்நெறி சொல்லிய தாயினது
திருத்தாள தற்குமே லென்று  
Advertisements
குறிச்சொற்கள்:

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: