கூடாதார்க்குச் சொல்ல ஒண்ணாத அறிவுரைகள் – vivekachinthaamaNi

வானரம் மழைதனில் நனையத் தூக்கணம்
தானொரு நெறிசொலத் தாண்டிப் பிய்த்திடும்
ஞானமும் கல்வியும் நவின்ற நூல்களும்
ஈனர்க்கு உரைத்திடில் இடர்அது ஆகுமே
-விவேகசிந்தாமணி 9

கற்பனை பூண்ட விளக்கம்:
(சற்றே சோமசுந்தரப் புலவரின் வழியை கடை பிடித்தலை பொறுத்துக்கொள்ளவும்)

காட்டிலே மழையைப் பார்த்து உளம் பூரித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு தூக்கணம் குருவியானது அதிலே நனையும் குரங்கினைக்கண்டு பரிவு கொண்டது கூடு கட்டி அதிலே நனையாதிருந்த அத்தாய்க் குருவி குரங்கினை மழை பெருமானிடமிருந்து தப்புவித்துவிடும் நோக்கிலும் அதற்கு செய்யவேண்டியது என்னவென்பதை உணர்த்தும் ஆர்வத்திலும் நன்றாய் சிந்தித்து உன்னெதிர்காலம் எண்ணாது கொம்பில் தாவி மகிழ்ந்திருந்த பொழுது  பின்னாபத்துக்கருதி என்போல் ஒரு வீடுகட்டியிருப்பீரானால் உலகுய்ய வளம்கொடுக்கும் இம்மழை மணவாளன் நிலப்பெண்ணை மணக்கும் இம்மகிழ்வான விழாவினை உள்ளிருந்தே கண்டு சுற்றத்துடன் உவந்திருக்கலாமே ஆனதானதேயாயினும் இனியாவது பின்னழிவு நேராது முன்காப்பீர் இப்பொழுதோ அன்னெடும் பனைமரத்து பழுத்துதிர்ந்த ஓலைதனை தலைமேலுயர்த்திப் பிடித்து அதன்கீழ் மழைக்கு ஓரம்போவீர் என்று ஓரறிவுரை தாயுள்ளத்துடன் சொல்லிடவே மழைக்கு மறைந்திடவே ஓரிடமில்லா என்னிலைகண்டு மனமிரங்காது நகைப்புற்று தன்னறிவுக்காட்டிட அறிவுரை சொல்லிடுதே செருக்குடை இச்சிறுக்குருவிதானுமெனத் தவறாயெண்ணிய குரங்கோ அக்குருவியின் உள்ளுணர்வுணராது பேரறிவாளன் எனக்கிவ் வைந்தறிவுள்ளக் குருவி தானும் என்னைவிட மிகுந்த அறிவு கொண்டான் போல் செருக்கு உளம் நிறைய என்னிலைக்கு நகைத்து அறிவுரைப்பதேன் தான் மழை நனையாது நான் மழை நனைந்திடதானன்றோ என்று வெகுண்டுரைத்து தான் நனைந்திடில் இங்ஙனம் தான் எண்ணுமோ என்று கடிந்து சொல்லி தன்செயல் விளைவு எண்ணாது தூங்கும் கூட்டில் தூங்கும் குஞ்சுகளின் பாடுபாராது கண்ணிமைப்பொழுதில் தாவிப்பிய்த்தது பாடம் புகட்டிட இன்றே பிறந்த என்னருமைக் குஞ்சுகள்போலுன் பிள்ளைகள் தான் தன்னை பார்த்ததாலன்றோ உன்னின்னா நீக்க நான் சொன்னேன் என்று குருவிதன் வாயாற்சொல்லுமுன் வீழ்ந்தனக் குஞ்சுகள் வீடுடைந்ததால் தரையிலேயே

மழைக் கோமகன் நிலக்கொமகள் தன்னை கொள்ளும் பொழுது மேகக்கோன் செய்த தோரணமாய் வந்த மின்னல் தொடங்கி முடிந்திடுமுன்னே தன்னிலை தலைகீழாய் போனதுணர்ந்த அச்சிறுப்புள் தன்னுணர்வு குரங்கறியச்சொல்லிவிட்டு ஞானமும் கல்வியும் நவின்ற நூல்களும் தகுதியற்றோர் தனக்குரைக்கின் தான் கெட்டு தன்குலமுமன்றோ கெட்டிடுமென்று வருந்தி கீழ்வீழ்ந்து காயம்கொண்ட தன் குழந்தைகளை தன் இணையுடன் சேர்ந்து தன்சிறகால் தழுவி கண்கலங்க மிகுந்தவன்புடன் தலையால் அணைத்துக்கொண்டது.

Advertisements

One Comment to “கூடாதார்க்குச் சொல்ல ஒண்ணாத அறிவுரைகள் – vivekachinthaamaNi”

  1. vaasikka kash ta patalum muyarchi senchu vaasichitaen da purinchathu.. yaaruku ubadhesam pananum nu paathu dhan pananum adhu sari…adhukaga arivurai kooramala irupadhu?? adhu thavaraagi vidatha??

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: